Zpracování osobních údajů

Společnost INTERNET Pb, spol. s r.o. (dále jen „INTERNET Pb“) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb, zajištění nejvyššího možného komfortu a uživatelsky příjemného prostředí zpracovává tyto Vaše osobní údaje jméno, příjmení, telefon a e-mail.

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem zpracování objednávky nebo odpovědi na dotaz.

Ke zpracování osobních údajů bude docházet pro navázání zpětné komunikace, instalace služeb nebo změně služeb na dané adrese.

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na INTERNET Pb kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem INTERNET Pb zpracovává.

Upozorňujeme v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, že svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat, a to zcela nebo i částečně, a to tímto způsobem: Zasláním požadavku na kontaktní e-mail. Ode dne, kdy nám je odvolání souhlasu oznámeno, můžeme zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění našich právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo namítat vůči zpracování těchto údajů, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje INTERNET Pb zpracovává v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro INTERNET Pb takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými INTERNET Pb uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností INTERNET Pb (např. spotřebitelské soutěže).

Souhlas se zpracováním a uchováváním údajů poskytnutých na základě kontaktního formuláře se uděluje na období jednoho roku. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mail.