Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

V INTERNET Pb jsme GDPR friendly

GDPR (General data protection regulation) - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 25. května 2018 vstupuje v platnost.

V INTERNET Pb dbáme také na ochranu vašich osobních údajů, proto ve snaze dostát všem povinnostem týkajících se zpracovávání poskytnutých osobních údajů našich zákazníků jsme vynaložili maximální úsilí k tomu, aby námi poskytované služby byly v souladu s GDPR.

Na základě našich zkušeností jsme připraveni formou konzultace a poradenství pomoci se vstupní analýzou a následnou systémovou implemetací opatření. Jednoduše se tak podělit o naše zjištění.

Chcete pomoci s implementací nebo máte otázky na téma GDPR? Kontaktujte nás na gdpr@pb.cz.

V rámci skupiny jsme členy spolků:

Spolek pro ochranu osobních údajů